plavavoda

U skladu sa Okolišnom i društvenom politikom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz 2014. godine JP RV "Plava voda" d.o.o. Travnik (JP) je izvršilo ažuriranje Akcionog plana za preseljenje (APP), dokumenta čiji je cilj preciziranje radnji koje je potrebno poduzeti kako bi se svim osobama pod utjecajem projekta Regionalni vodovod “Plava voda” na odgovarajući način isplatila naknada tijekom eksproprisanja zemljišta.

Obaveza JP-a kao implementatora Projekta jest obavijestiti javnost o ovom nacrtu ažuriranog APP-a tako što će isti objaviti na svojoj web stranici i osigurati da isti bude objavljen i na web stranicama svih uključenih Općina/Grada i dostupan u štampanom obliku u prostorijama JP-a i Općina/Grada.

Sve zainteresirane strane uvid u APP mogu dobiti na web stranici www.jprvplavavoda.ba, na službenim web stranicama Općina/Grada kao i lično u prostorijama Općina/Grada i JP-a.

Plava voda_Ažurirani Akcioni plan za preseljenje_14.01.2022
Plava voda_Final_Updated RAP_14 January 2022

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17