kucatlocrt

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove obavještava građane i pravne osobe da su na području Općine Novi Travnik za katastarske općine Stojkovići i Bučići pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sustavnu zamjenu/uspostavljanje zemljišne knjige prema podacima novog katastarskog izmjera.

Aktivnosti se provode temeljem Sporazuma o zajmu - Projekt registracije nekretnina, dodatno financiranje - između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj - IBRD koji je potpisan 02. srpnja 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH", Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. prosinca 2020. godine), s ciljem pružanja podrške uspostavljanju i zamjeni zemljišne knjige, i razvoju održivog sustava registracije nekretnina sa usklađenim evidencijama katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH.

Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove koja  poziva sve fizičke i pravne osobe sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencije o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način prijave svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih pristojbi.

Nekretnine i prava na nekretninama koje se ne registriraju i upišu u okviru ovog, sustavnog uspostavljanja/zamjene zemljišne knjige, uredit će se sukladno zakonu na pojedinačan zahtjev i o trošku zainteresiranih.

Kompletan tekst obavještenja možete pogledati OVDJE.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17