opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

IMG 2923

 U četvrtak, 20.10.2022. godine u velikoj dvorani Općine Novi Travnik, sa početkom   u 10.00 sati održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik.

 

Za sjednicu je predložen slijedeći:    

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke   o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna Općine Novi Travnik za 2022.godinu;
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o  kreditnom zaduženju Općine Novi Travnik;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.06.2022.godine;
 4. Prijedlog  Odluke o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće rezerve za I – VI 2022.godine;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju sjedišta mjesnih zajednica;
 6. Prijedlog Odluke o produženju važenja Urbanističkog plana „Novi Travnik 2020“ i Odluke o provođenju Urbanističkog plana;
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog projekta „Sebešić-Ivoši“;
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa izrade katastra komunalnih uređaja Općine  Novi Travnik;
 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Miru Jurića iz Novog Travnika;
 10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Herceg Rahimi iz Novog Travnika;
 11. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Jozi Ljubasu iz Novog Travnika;
 12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Dragutina Kuhtu iz Novog Travnika;
 13. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup MZ Opara;
 14. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Župi Uzašašća Gospodinova iz Novog Travnika;
 15. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Nesibu Skopljaku  iz Novog Travnika;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobraniteljstvu Travnik;
 20. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području Općine Novi Travnik;
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
 22. Prijedlog Zaključka o uklanjanju jarbola sa zastavama uz magistralni put M 16.4 i regionalni put R 439;
 23. Informacija o stanju općinske imovine;
 24. Informacija o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.  

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17