20230124111048_IMG_5669.JPG

Novi Travnik u 2023. godinu ide sa Proračunom  koji iznosi rekordnih 17.389.011,00 konvertibilnih maraka čime će ulaganja iz prethodne godine  u  kapitalnu infrastrukturu biti značajno premašena i iznost će  više od 8 miliona konvetibilnih maraka.

Proračun je   realan i pokazuje da Novi Travnik  ide dalje  u razvoju.

 O tome govori i činjenica da su kapitalna ulaganja u  2022. godini iznosila više od 4 miliona KM. Dakle,  u jednoj godini sabrana su  ulaganja u projekte više nego  u  prethodnih 12 godina.

S ovakvim Proračunom Novi Travnik ide ka sigurnom rastu.

U tom duhu nastavljena je 18. sjednica Općinskog vijeća na kojoj  je usvojena i Odluke o izvršenju Proračuna Riznice Općine Novi Travnik za 2023.godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na Plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području općine Novi  Travnik, Odluku o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području općine Novi Travnik kao i  Odluku o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Novi Travnik za  sklapanje  sporazuma sa MUP SBK/KSB o davanju   na korištenje i održavanje izgrađenog video nadzora.

Donesena je Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva.

Odlukom Općinskog vijeća  utvrđen je prestanak mandata predsjednici Savjeta MZ Rostovo, donijeta je Odluka o dodjeli dužnosti predsjednika Savjeta MZ Rostovo kao i  Odluka o dodjeli mandata članu Savjeta MZ Rostovo.

Vijećnici Općinskog vijeća prihvatili su informaciju o realiziranim projektima kapitalnih ulaganja.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17