brankobrkan

Pomoćnik načelnika pri Službi za za privredu, razvoj, obnovu i stambeno – komunalne poslove / Služba za gospodarstvo, razvitak obnovu i stambeno komunalne poslove

Branko (Stipo) Brkan

Rođen 01.07.1961 god. u Kasapovićima, Novi Travnik. Osnovnu školu završio u Novom Travniku a srednju Ekonomsku u Travniku. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao 20.12.1985 god. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prva radna iskustva kao diplomirani ekonomista stiče od 1986 do 1993 god. u MMK „BRATSTVO“ RO KOVAČNICA Novi Travnik, zatim RO „BRATSTVO-KOMERC“ te kao šef ekonomske Službe u DP TVORNICA OTKOVAKA. U 1994 god. radio u Poreznoj upravi kao šef inspekcije, u tvornici obuće Ratanjska i Contra d.o.o. kao pomoćnik direktora za financije u periodu 1995 do 1996 god. Od 1996 god. do 2007 god. radio u Impregnaciji –Holz d.o.o. Vitez na poslovima pomoćnika direktora za komercijalno-financijske poslove. U tvrtci Vitales d.o.o. Nova bila radio kao pomoćnik direktor za financije u periodu 2007. do 2010 godine. Kratko radio kao savjetnik Ministra prometa i veza BiH kao savjetnik za ekonomska pitanja 2010-2011 god. Od 01.06.2011 god. rukovodeći državni službenik u Općini Novi Travnik kao pomoćnik načelnika za Gospodarstvo, razvitak, obnovu i stambeno komunalne poslove, a od 2018 god. kao pomoćnik načelnika za Gospodarstvo, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj.

Telefon: 030 795 605    Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Služba za gospodarstvo, razvitak obnovu i stambeno komunalne poslove:

 • provodi zakone, odluke i druge propise, te opće i pojedinačne akte iz oblasti privrede, razvoja, obnove i stambeno-komunalne problematike

 • priprema programe istraživanja u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja i predlaže metodološka rješenja

 • samostalno ili u saradnji sa Kabinetom načelnika, priprema i izrađuje projektne prijedloge koji su pogodni za finansiranje iz fondova Evropske unije, viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i drugih domaćih i stranih donatora

 • izrađuje i prati realizaciju programa lokalnog razvoja, u saradnji sa svim drugim službama

 • izrađuje izvještaje o realizaciji programa lokalnog razvoja u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i strateškim dokumentima Općine Novi Travnik

 • vrši izradu planova i programa razvoja i investicija u okviru lokalne zajednice

 • rješava po zahtjevima iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede

 • organizuje izradu i prati implementaciju strategije i planova razvoja općine

 • izrađuje i prati realizaciju projekata iz oblasti privrede

 • pokreće postupke izrade projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte kao i postupke revizije urađenih projekata

 • pokreće postupke i pribavlja potrebne dozvole za sve infrastrukturne projekte u kojima je Općina investitor

 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenim upravnim postupcima u okviru nadležnosti Službe

 • priprema propise u okviru cjelokupne privredne politike, te podstiče privredni i društveni razvoj općine

 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službenih evidencija

 • sačinjava informacije, godišnje planove rada, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu

 • priprema propise u vezi s utvrđivanjem stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređenje i izgradnju stambenih objekata

 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u stambenoj oblasti, prati i analizira stanje te pokreće inicijativu za rješavanje problema u toj oblasti

 • informiše Općinsko vijeće i načelnika Općine o stanju u stambenoj oblasti

 • obavlja stručni nadzor u komunalnoj oblasti

 • vrši uspostavu komunalnog reda i koordinira poslove iz komunalne oblasti

 • donosi rješenja o komunalnoj naknadi za stambene prostore (kuće i stanovi) i garaže

 • sudjeluje u utvrđivanju programa obavljanja usluga i utvrđivanju strukture finansiranja zajedničke komunalne potrošnje, te prati stanje u oblasti individualne komunalne potrošnje

 • vrši upravne i druge stručne poslove, prikupljanje i obradu podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, stvara uslove za povratak izbjeglih i raseljenjih lica, obavlja poslove u vezi sa obnovom porušenih objekata,

 • prati i uređuje stanje lokalnog cestovnog saobraćaja na području općine Novi Travnik

 • obavlja i sve druge poslove vezane za lokalni cestovni saobraćaj

 • obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba.

Preuzimanja

Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Novi Travnik za period do 2030. godine
Strategija razvoja poljoprivrede općine Novi Travnik (2017 – 2021)

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

JAVNI POZIV za raspodjelu novčanih sredstava namijenjenih poljoprivrednicima

Općina Novi Travnik objavljuje JAVNI POZIV za raspodjelu novčanih sredstava namijenjenih...

Nacrt Strategije razvoja općine Novi Travnik 2021-2027.

Odlukom Općinskog vijeće Novi Travnik  (Službeni  glasnik općine Novi Travnik  br: 1/22 od 28.01.2022...

Novi Travnik: Osigurana sredstva za rekonstrukciju krova sportske dvorane prva faza

Općina Novi Travnik započela je s implementacijom projekta “Sanacija i rekonstrukcija vanjske...

O B A V J E Š T E NJ E ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE O KANTONALNIM POTICAJIMA ZA 2022. GODINU

Da bi ostvarili poticaj proizvođači moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.    1....

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače da je Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih...

Održan okrugli stol: Mladi na tržištu rada

U okviru programa obilježavanja Dana općine, održan je okrugli stol na kojem su se diskutirale...

Potpisani ugovori za realizaciju dva infrastrukturna projekta

Ministar gospodarstva u Vladi Kantona Središnja Bosna Nisvet  Hrnjić i načelnik Općine Novi Travnik ...

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O RADNOM VREMENU PRODAJNIH OBJEKATA, UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBRTA NA PODRUČJU...

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i...

Radionice na temu izrade Strategije integriranog razvoja općine Novi Travnik 2021. – 2027.

Općina Novi Travnik u cilju  što kvalitetnije izrade  Strategije integriranog razvoja općine Novi...

Razgovarano o modalitetima pomoći proizvođačima mlijeka i mesa

U prostorijama Općine Novi Travnik održan je sastanak predstavnika Kantonalne udruge...

Realiziran projekt: “Komunalna infrastruktura za naselje Rastovci - završetak I faze”

Završnim monitoringom okončane su sve planirane aktivnosti projekta “Komunalna infrastruktura za...

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17