Notice

Vijesti

Informacija za javnost - 23.02.2015. godine

Poštovani,

Želim da upoznam građane Novog Travnika o pravima i obavezama koje imaju kao vlasnici etažnih stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i poslovno stambenim zgradama, a s druge strane o pravima i obavezama upravitelja zgrade, u pogledu održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama. Prema Zakonu etažni vlasnik je lice koje je vlasništvo na stanu, poslovnom prostoru ili garaži steklo prema odredbama Zakona o svojini na dijelovima zgrade, Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, kao i pravna lica-nosioci prava raspolaganja (organi uprave, ustanove, privredna društva i slično).

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB raspisalo je 25.08.2014. i 11.11.2014.godine Javi poziv za izbor i certificiranje upravitelja stambenih zgrada na području SBK/KSB. Lica koja su zadovoljila uvjete u Javnom pozivu i kojima je Ministar ministarstva na prijedlog Komisije izdao rješenja su:

  1. JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce,
  2. JP za stambeno komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno,
  3. „Komotin“ d.o.o Jajce,
  4. „Marušić“ d.o.o. Jajce,
  5. „Merkez oil“ d.o.o. Novi Travnik i
  6. JSP „Vitez Stan“ d.o.o Vitez.

Prema odredbama Zakona, upravitelja bira svaka zgrada koja ima dva etažna vlasnika i više etažnih vlasnika i u kojoj je, otkupljeno više od 50% korisne površine. Za zgradu koja čini jednu građevinsku cjelinu etažni vlasnici su dužni odabrati jednog upravitelja. Izabrani upravitelj zgrade sastavlja evidenciju etažnih vlasnika i s predstavnikom etažnih vlasnika potpisuje zajednički ugovor o održavanju zajedničkih dijelova zgrade za cijelu zgradu u roku od 30 dana od dana izbora upravitelja. Za zgradu u kojoj etažni vlasnici nisu izabrali upravitelja zgrade uvodi se prisilna uprava, a prisilnog upravitelja zgrade određuje općinski načelnik na prijedlog općinske službe s liste certificiranih upravitelja zgrade.

Za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade svaki etažni vlasnik sukladno Odluci o utvrđivanju iznosa naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradama na području Općine Novi Travnik („Službeni glasnik Općine Novi Travnik“, br.5/14) plaća određen novčani iznos na zajednički račun upravitelja, shodno propisanom ugovoru, a nakon ispostavljanja računa.

Zakonom je nadalje, propisano da inspekcijski nadzor nad upraviteljem, prinudnim upraviteljem, predstavnicima etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima provodi općinska inspekcija. Inspekcijski nadzorom osigurava se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa, kao i preventivno djelovanje u obavljanju obaveza određenih propisima u oblasti upravljanja i održavanja.

Građani Novog Travnika dužni su poštivati Zakon i Odluke Općinskog vijeća, a za sve detaljnije informacije mogu da se obrate općinskoj Službi za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove.

N A Č E L N I K

Lendo Refik